Barbara Barry

PhD, design strategist, Mayo Clinic Center for Innovation

Barbara Barry er strategisk designer og leder for the Mayo Clinic Center for Innovation. Gjennom hele karrieren sin som tverrfaglig forsker og designer har hun brukt antropologi og teknologi som innovasjonsredskaper i næringsvirksomhet, organisasjoner og humanistiske foretak. På Mayo Clinic har hun ledet prosjekter for å forbedre unge voksnes helse og vært med på å forbedre pasientopplevelsen i nye behandlinger — fra undersøkelsesbenken til sengekanten. Barbara har doktorgrad og master fra MIT og en bachelor fra Massachusetts College of Art and Design.