Eirik Hafver Rønjum

Teamleder, Netlife Design

Om Eirik

Eirik Hafver Rønjum er en teknologioptimist som er ekstremt opptatt av å bruke pasienten som en positiv ressurs. For han er det to sider av samme sak: Teknologi utfordrer en helsetjeneste tuftet på industrielle prinsipper, og legger – paradoksalt nok – til rette for en mer menneskelig og effektiv tjeneste.

Tidligere har Eirik jobbet som digital strateg i Helsedirektoratet, og leder nå helseteamet i Netlife.