Erik Fosse

Lege og gründer, UiO

Om Erik

Erik Fosse er musiker, lege og professor i medisin ved UiO. Siden 1996 har han ledet Intervensjonssenteret, som er en forskningsavdeling for utvikling av nye behandlingsmetoder ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Avdelingen forsker også på de samfunnsmessige konsekvensene av nye behandlingsmetoder og nye teknologier som innføres på sykehus.

Erik leder også den humanitære organisasjonen NORWAC, som driver helseprosjekter I Midtøsten og på Balkan. Han har mottatt en rekke priser og utmerkelser, f.eks. St Olavs orden, for humanitært og vitenskapelig arbeid.