Heidi Austlid

Administrerende direktør, IKT Norge

Om Heidi

Heidi har brukt hele sitt yrkesliv i skjæringspunktet mellom politikk og teknolog (med bakgrunn bl.a. fra kunnskapsdepartementet). Hun vil at norske innbyggere skal få og bruke avanserte, digitale tjenester. Offentlig sektor skal være smart på innsiden, men enkel på utsiden. Norsk næringsliv skal ha gode rammebetingelser for å benytte seg av teknologi — og vi skal dyrke nye talenter som gjør norsk helsevesen bedre!