Jan Grue

Professor, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Om Jan

Jan Grue er professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Han arbeider med kroppsforståelse, normalitet, sykdom og funksjonshemming, og har skrevet flere fagbøker og skjønnlitterære bøker, bl.a. Kroppsspråk. Fremstillinger av funksjonshemming i kultur og samfunn.