Tone Ikdahl

Direktør, Lovisenberg diakonale sykehus

Om Tone

Tone Ikdahl er lege. Hun er spesialist på kreftbehandling, har en doktorgrad i molekylær kreftforskning og en master i ledelse. Hun har jobbet på Radiumhospitalet og Ullevål, vært leder ved slo Universitetssykehus og Akershus universitetssykehus og jobber nå som sykehusdirektør ved Lovisenberg diakonale sykehus.