Brukerstyrt produktinnovasjon som redder liv

Vi blir stadig mer mobile og trusselen for raskere spredning av neste store epidemi er en global trussel alle nasjoner planlegger beredskap for. EpiGuard har laget et medisinsk, teknisk produkt for å transportere pasienter med alvorlig smitte. Teamet bak produktet er tilknyttet Oslo Universitetssykehus, som i samarbeid med Eker Design har utviklet en løsning av og for brukere. Hør hvordan de nå beveger seg inn på det globale markedet med sitt produkt, EpiShuttle.

Henrik Aase

Chief Commercial Officer
EpiGuard