De som lykkes, tenker på brukeren

Framtidas helsetjeneste kretser rundt brukeren. Når helsesektoren digitaliseres, får pasientene digitale helserettigheter og tryggere, raskerere tjenester som er tilpasset nettopp dem.

Heidi Austlid

Administrerende direktør
IKT Norge