Designing Patient-Centered Artificial Intelligence: Reflections on engagement and care

Foredraget er på engelsk!


“Pasienten kommer først” har vært Mayo-klinikkens viktigste verdi i over 100 år. Men pasientenes behov og forventninger har endret seg med nye behandlinger, ny teknologi — og pasientenes meninger om egen helse og behandling har fulgt med. Vi står på randen av store endringer i hvordan pasientene selv uttrykker behov de har, og hvordan omsorgs- og helsetjenester leveres og utføres, fasilitert av kunstig intelligens og tilgang til helsedata.


Barbara Barry

PhD, design strategist
Mayo Clinic Center for Innovation