Fornye, forenkle, forbedre sykehus gjennom digitalisering

Hvor langt er digitaliseringen kommet i norske sykehus? Hva kan gjøres NÅ for å bidra til en bedre hverdag for medarbeidere og pasienter? Og hvilke muligheter ser en sykehusdirektør i fremtiden?

Tone Ikdahl

Direktør
Lovisenberg diakonale sykehus