Menneskets rolle i en digitalisert helsetjeneste

Helsetjenesten blir stadig mer digital. Dette er både en ønsket, nødvendig og litt skremmende utvikling. Hvordan kan vi gjøre teknologien mer menneskelig? Og hvor blir det av mennesket i en digitalisert helsetjeneste? Vi gir deg konkrete eksempler og råd om menneskeliggjøring av teknologi. Samtidig reflekterer vi over betydningen av menneskets rolle.

Irmelin Bergh

Strategisk rådgiver
Netlife

Eirik Hafver Rønjum

Teamleder
Netlife