Personvernets dillemma: Beskyttelse vs sømløse digitale forløp

Bjørn Erik Thon gir oss konkrete eksempler på hva som gjøres akkurat nå for å ivareta innbyggere og helsemedarbeideres ve og vel.

Bjørn Erik Thon

Direktør
Datatilsynet