Pitch: Confrere

Confrere lager en løsning for videosamtaler for profesjonsutøvere som for eksempel leger og psykologer.

Formålet er å la leger og psykologer kunne ta imot sine pasienter på en sikker måte ved hjelp av videosamtaler.


Svein Yngvar Willassen

Daglig leder
Confrere