Pitch: Prelud

Prelud er et helseteknologi-selskap som vil fasilitere utviklingen av neste generasjons helsetjenester. De bruker data fra eksisterende sensorteknologi til å forbedre tradisjonell overvåkning av pasienter som er hjemme hos seg selv. Preluds hovedmål er å kjenne igjen symptomer og forebygge sykehusinnleggelser.

Fjóla D. Sigurðardóttir

Lege og gründer
Prelud