Pitch: VISIR

VISIR tror på en fremtid der teknologi knytter leger og pasienter tettere sammen. Som leger har vi selv opplevd et sterkt ønske om å utveksle informasjon med våre pasienter både før og etter legetimen. Vår første kliniske arena er bedriftshelsetjeneste der vi lager en digital plattform som effektiviserer oppfølgingen av hver ansatt individuelt og analysere helsen til selskapet som helhet.

Carl Anders Damhaug

Gründer
VISIR