Sykdomsprestisje: Er alle pasienter like viktige?

Å sentrere helsetjenesten rundt pasientene er vel og bra, men kommer det alle pasienter til gode?

Jan Grue

Professor
Institutt for spesialpedagogikk, UiO